9 de maig de 2007

Bicing... una nova forma de fer de la bici un transport públic


Ja hi ha més de 10.000 usuaris del "bicing", un sistema que permet agafar una bicicleta de les estacions de bicing i anar amb ella fins una altre estació on la tornes a deixar aparcada. Aquest sistema públic permet combinar la sostenibilitat, els avantatges del transport privat i els del transport públic i permet a més aprofitar la bona xarxa de carrils bici sense tenir que fer manteniment i cura d'una bicicleta privada. Permet fer les combinacions d'agafar el Metro, el Bus, etc.. i després agafar la bicicleta a l'estació de "bicing" més propera. Paga la pena i fins al 6 de juliol només costa 6€ per tot l'any.

Més informació a la web del servei www.bicing.com

2 de maig de 2007

Els deures pel canvi climàtic

Una ciutat com Barcelona ha de fer els deures per intentar mitigar els pitjors efectes de l'escalfament global. Ha de reduir la seva dependència dels combustibles fòssils i la producció d'energia ha de ser lo més eficient possible. Per això durant aquest darrer mandat s'han esmerçat grans esforços en aquest sentit. No només en les grans obres (com la reforma de la tèrmica de gas natural del Fòrum, que amb el cicle combinat és molt més eficient a l'hora de produir energia, o la utilització de biomasa per aquesta mateixa producció) que cerquen que la ratio de kw/h per CO2 emès sigui lo més òptima possible, sinó que també es realitza en petites obres com les plaques solars que de mica en mica s'estan estenent per molts edificis municipals. Encara que aquestes plaques tenen ara per ara un alt cost energètic només per a construir-les i que triguen uns 10 anys en retornar la inversió, un ús intensiu i ben planificat d'aquestes plaques pot reduir les emisions de CO2. Una ciutat com la de Barcelona no pot pensar només en externalitzar la producció d'energia i que "siguin uns altres" els que facin les emisions necessaries per a produir l'energia que hi consumim a la ciutat. Barcelona ha de ser corresponsable i el tema de la energia avui per avui és clau i no el podem deixar de banda.

A la foto podem trobar les noves plaques fotovoltaiques al centre cívic del Carmel.

23 d’abril de 2007

Habitatge per als joves


Encara que l'ajuntament no hi té les competències d'habitatge (són de la Generalitat), l'Ajuntament de Barcelona no ha deixat de fer aquesta tasca per intentar solucionar els problemes que el mercat d'habitatge hi genera: l'habitatge es massa car per a molta gent, en especial els joves.

Aquest problema de l'habitatge fruit en gran part per la dèria inversora en "totxo" i en una conjuntura amb tipus d'interés molt baixos i la cultura de la propietat ha fet que molta gent no pugui gaudir d'un habitatge. Per aquesta raó són les administracions, en especial les locals les que veuen aquest problema i han de cercar solucions. Encara que la Generalitat sigui qui té les competències, l'Ajuntament ha fet la seva part de feina. Al darrer mandat s'han construit més de 10.000 vivendes protegides a la ciutat (més del 50% de les construides) . I també s'ha fet vivenda de lloguer per a joves. Sabem que potser 10.000 siguin poques i que cal més, però no es pot negar que l'ajuntament en quelcom que no li pertoca directament s'ha mullat i molt. Per mostra com no, una foto. Aquestes vivendes són apartaments per a Joves al carrer Selva de Mar.

16 d’abril de 2007

Servei de metro, tota la nit!!!


En aquest mandat s'ha assajat el tenir servei de metro tota la nit. S'havia realitzat algún cop, amb motiu de festes com cap d'any o Sant Joan, de tenir el metro obert 24 hores, però fins ara no s'havia intentat fer-ho durant les nits de dissabte, fet que ja trobarem a partir d'ara. Aquesta ampliació de servei, no només es troba pensada per la gent que hi surt de marxa i que pugui tornar a casa amb transport públic sense tenir que esperar a l'obertura de matinada del servei de metro, sinò que ajuda a tornar a casa a molts treballadors i treballadores que sobretot (encara que no només) els caps de setmana finalitzen la jornada laboral a les 3 o les 4 de la matinada, en especial al sector de l'hosteleria. De mica en mica la ciutat de la gent comença a avançar; una petita millora que farà la vida de molta gent una mica més còmoda.

11 d’abril de 2007

Escales mecàniques per millorar l'accesibilitat


Molt cops amb la pedra també es fan polítiques socials. Quan es construeix una escala mecànica per a connectar un carrer amb un fort desnivell estem dotant de possibilitats de desplaçament a persones que abans no podien pujar-hi o que el desgast físic els hi supossava una trava. Aquestes millores requereixen una certa sensibilitat que potser alguns que pensen que Barcelona només són les explanades de l'eixample (i que pensen en aquesta clau fins i tot amb el símbol de la campanya) no la tenen.

Aquesta escala es troba al barri del Coll a Gràcia, un dels barris que té uns forts desnivells i una necessitat d'aquest tipus d'actuacions.

27 de març de 2007

Els parcs de Barcelona se'ls ha netejat la cara


Igual que s'ha fet un manteniment integral de carrers també s'ha fet un pla de manteniment integral dels parcs de la ciutat.

Un d'ells el Parc del Guinardó (conegut com parc del nen de la rutlla) que formarà part del futur Parc dels Tres Turons és un exemple de modernització, neteja, arranjaments i bona feina.

S'ha sapigut canalitzar bé les aigues d'aquest parc, que recullen grans quantitats quan plou ja que recull totes les plujes que cauen a una de les vessants del Turó de la Rovira.

En aquest parc es pot veure el nou enllumenat, els arranjaments, la nova tarima, el nou mobiliari urbà... que sap convinar el que és un parc, amb el bosc i la zona més urbana.

13 de març de 2007

L'esforç de les escoles bressol municipals


Hi ha molts partits que parlen de que s'estimen la família i volen potenciar-la. Donar oportunitats a les dones i esforçar-se per aconseguir que els barris millorin en qualitat educativa. Però només quan al govern de la Generalitat i als municipis hi han governs d'esquerres es pot veure de veritat un esforç en aquest àmbit.

Un exemple són les escoles bressol que són una mostra d'esforç de l'ajuntament, i fins fa poc gairebé en solitari, per a que el període d'escolarització entre els 0 i 3 anys poguès ser també per la gent que no es pot pagar una bressol privada.

A més, els nivells de qualitat de les bressol públiques és molt alt i el tipus de convenis entre Generalitat i Ajuntament fa que la qualitat de les ubicacions, dels edificis i dels profesionals del centre siguin els més alts.

Un exemple el podem trobar en aquesta escola bressol nova de trinca de l'illa Bacardí al districte de les Corts.